MLADI UPI 2018.
OŽJI KROG FINALISTOV BO ZNAN DO 20.2.2019!

Razpis Mladi upi 2018 je zaključen!

Strokovna komisija

Člane strokovne komisije in njihove reference bodo objavljene istočasno kot ožji krog finalistov, to je do najkasneje 20.2.2019.

Člani strokovne komisije in njihove reference bodo objavljene istočasno kot ožji krog finalistov, to je do najkasneje 20.2.2019.