Znani so zmagovalci razpisa Mladi upi

Znani so prejemniki finančnih sredstev razpisa Mladi upi 2018!

Luka se že od nekaj srečuje s težavo, ki je večini njegovih vrstnikov tuja: zanima ga preveč stvari. Pravzaprav ga je dolgo zanimalo skoraj vse. V višjih razredih osnovne šole je polje svojega zanimanja nato vendarle omejil na naravoslovje, bolj natančno pa se mu še ni uspelo specializirati: vrhunske uspehe na državni in mednarodni ravni namreč dosega tako v kemiji, kot tudi v matematiki, fiziki, logiki, naravoslovju in astronomiji. Pri vsega 15 letih se bo letos udeležil olimpijade iz naravoslovja, kar je vsekakor jasen znak, da govorimo o bodočem znanstveniku svetovnega formata. V prihodnosti si Luka želi najprej študirati v tujini, nato pa delovati kot raziskovalec na kakšnem izmed inštitutov ali razviti lasten proizvod in ga lansirati na trgu.

Prejemnik finančnih sredstev po izboru komisije

Luka Govedič, mladi upi 2016

Luka Govedič

 • Leto rojstva:
  1999
 • Disciplina delovanja:
  naravoslovne znanosti, Zveza za teh. kulturo Slovenije, II gimnazija Maribor
 • Dosedanji dosežki:
  V šolskem letu 2015/16 je član slovenske olimpijske ekipe v naravoslovju, prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz fizike (2015); prejemnik srebrne medalje na mednarodnem tekmovanju iz matematike v Beogradu (2015); prejemnik zlate medalje na mednarodnem tekmovanju iz fizike v Beogradu (2015); prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz naravoslovja (2015 in 2016); prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz matematike (2014); prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz astronomije (2014); prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju z inovacijskim predlogom na raziskovalnem področju (2014).
 • Vzorniki:
  dejanja vseh uspešnih ljudi in odkritja raziskovalcev, ki so vplivala na napredek v svetu
 • Cilji in želje:
  Uspešno zaključiti srednješolsko izobraževanje po programu mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor, vpisati se na študij v tujini, ga uspešno zaključiti in nato delovati kot raziskovalec v kakšnem inštitutu ali razviti kakšen svoj proizvod in potem voditi lastno podjetje ter skozi raziskave iskati nove možnost, zmogljivosti, razvijati nove proizvode.

Mladi upi: Luka Govedič

Nalagam..

Luka Govedič, mladi upi 2016 - 7
(Foto: Mateja Jordovič Potočnik)

Luko Govediča bi v prvi vrsti lahko opisali predvsem kot izjemno radovednega fanta. Že od nekdaj ga je zanimalo praktično vse: kako je zgrajen svet, kako deluje, kakšne so njegove zmožnosti. Na začetku se je enako vneto posvečal iskanju odgovorov tako na družboslovna, kot tudi naravoslovna vprašanja in si zapomnil vse, kar so se učili v šoli. Pozneje je ugotovil, da ga bolj zanimajo naravoslovne vede: »Ko sem si odgovoril na eno vprašanje, so se vedno pojavljala nova, postavljal sem si vedno nove izzive in to me je pritegnilo,« pojasnjuje Luka ter dodaja, da so ga pri raziskovanju dodatno motivirali tudi odlični rezultati s prvih tekmovanj, ki se jih je udeležil v višjih razredih osnovne šole.

Ko se je Luka vpisal na II. gimnazijo v Mariboru se je njegovo raziskovanje znotraj naravoslovja začelo poglabljati. »Da je Luka izjemen fant, smo mi vedeli že preden je prišel na našo šolo,« pravi njegova mentorica, profesorica kemije Zdenka Keuc. »Ukvarja se s kemijo, fiziko, matematiko, računalništvom, sodeluje v šolski dramski skupini, je odličen športnik in še mnogo drugega. V bistvu se pri svojih rosnih 15 letih sooča s težavo, ki je njegovi vrstniki običajno nimajo: kako spraviti vse dejavnosti in raziskati vse, kar ga zanima, v 24 ur enega dneva in 7 dni enega tedna.« Učitelji ga sicer poskušajo pripraviti do tega, da bi nekoliko zožil izbor področij, ki ga zanimajo, a po drugi strani je prav, da se nadarjen naravoslovec seznani s čim večjim številom področij, ki ga potencialno zanimajo, saj se bo le tako lahko na koncu odločil za tisto, ki ga bo najbolj zanimalo in v katerem bo lahko najbolj uspešen.

Čeprav Luka obiskuje komaj drugi letnik srednje šole, je član letošnje slovenske olimpijske ekipe v naravoslovju, kot najmlajši udeleženec pa se lahko pohvali že tudi s srebrno medaljo na mednarodnem tekmovanju iz matematike in zlato medaljo z mednarodnega tekmovanja iz fizike. Poleg tega je prejel že več kot 20 zlatih priznanj z različnih državnih tekmovanj: iz fizike, naravoslovja, matematike, astronomije, računalništva, kemije in razvedrilne matematike. S svojim inovacijskim predlogom na raziskovalnem področju je leta 2014 navdušil strokovno komisijo na državnem tekmovanju, kjer je prav tako prejel zlato priznanje. »Živimo v svetu velikega števila informacij, kjer je potrebno ločiti bistveno od nebistvenega. Tako ogromne količine podatkov lahko predela le računalnik, bistvo pa lahko izlušči le človek. Ravno v tem vidim največji potencial umetne inteligence: v kratkem času lahko izvede veliko operacij, obenem pa lahko kritično razmišlja kot človek,« o prihodnosti svojega raziskovanja razmišlja mladi znanstvenik.

Vse, kar ima Luka trenutno na voljo, je šolski laboratorij, ki mu ne nudi več možnosti za razvoj na profesionalni ravni. Prav zato bi se rad udeležil kakšnega izobraževanja v tujini. Trenutno razmišlja o udeležbi na taboru računalništva v Oxfordu, saj se je računalništvu doslej najmanj posvečal in bi rad raziskal spekter možnosti raziskovanja, ki ga ponuja ta sodobna tehnologija. Prav tako si želi Luka po končanem srednješolskem izobraževanju šolanje nadaljevati na kakšni priznani univerzi v tujini in pri vsem naštetem bi mu finančna sredstva iz sklada Mladi upi prišla še kako prav. Ob tem smo lahko prepričani, da bo mladi znanstvenik ves vloženi denar nekoč povrnil: bodisi kot raziskovalec na kakšnem inštitutu, bodisi kot inovator nečesa, kar nam bom vsem skupaj nekoč lajšalo vsakodnevno življenje.