Strokovna komisija

Razpisno komisijo, ki bo izmed vseh na razpis prijavljenih kandidatov pripravila ožji krog finalistov in nato izbrala prejemnike finančne podpore, sestavlja 7 strokovnjakov s področja športa, umetnosti in znanosti ter en predstavnik Zavarovalnice Triglav. Imena razpisne komisije in njihove reference bomo objavili istočasno z objavo ožjega kroga finalistov, to je do najkasneje 10.11.2021.