Pogoji sodelovanja za glasovanje Mladi upi 2021

I. Organizator glasovanja

Organizator glasovanja Mladi upi 2021 (v nadaljevanju: glasovanje) je Zavod Vse bo v redu, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Glasovanje poteka na spletni strani soorganizatorja glasovanja, Zavarovalnice Triglav, d.d., www.mladi-upi.si.


II. Trajanje glasovanja

Glasovanje traja od vključno 9. 12. 2021 do 16. 12. 2021 do 9. ure.


III. Definicije pojmov

Pogoji glasovanja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v glasovanju. Veljavna pravila in pogoji glasovanja so objavljeni na spletni strani www.mladi-upi.si in so dostopni na sedežu organizatorja glasovanja v Službi za trženjsko komuniciranje.


IV. Sodelovanje v glasovanju

Udeleženec glasovanja je lahko vsaka oseba, ki se strinja s pravili glasovanja s tem, da odda svoj glas za Mladega upa v času glasovanja na spletni strani www.mladi-upi.si. Vsaka oseba lahko v enem dnevu odda največ en glas za enega kandidata. Glasovati je mogoče od 9.12.2021 do 16.12.2021 do 9.ure. Udeleženec glasuje tako, da klikne na gumb s simbolom srčka, ki je umeščen na sliki posameznega Mladega upa na spletni strani www.mladi-upi.si. En klik, ki bo imel povratno obvestilo, pomeni, da je glasovanje opravljeno.

Omejitve glasovanja

V glasovanju se upošteva 1 glas istega pošiljatelja z istim IP-naslovom, oddanem v enem dnevu oziroma po preteku 24 ur od zadnjega oddanega glasova.


V. Postopek izbora nagrajencev

Mladi up, ki bo v času glasovanja prejel največje število oddanih glasov, bo uvrščen v seznam Mladih upov, ki bodo prejeli finančno podporo organizatorja glasovanja. Ostale Mlade upe, ki bodo prejeli finančno podporo, izbere strokovna komisija, neodvisno od rezultatov glasovanja.


VII. Objava imen nagrajenih prijaviteljev ter nagrajenih glasovalcev

Ime in priimek Mladega upa, ki bo prejel finančno podporo organizatorja na podlagi največjega števila zbranih glasov, bo objavljeno 16.12.2021, po 12. uri na spletni strani www.mladi-upi.si


VIII. Nagrada in prevzem nagrad

Mladi up, ki bo zbral največ glasov, bo skupaj z ostalimi Mladimi upi, ki jih bo izbrala strokovna komisija, sklenil pogodbo z organizatorjem glasovanja in prejel finančno podporo v višini, ki jo določi strokovna komisija razpisa Mladi upi 2021.

Organizator glasovanja bo po razglasitvi v najkrajšem možnem času s prejemniki finančne podpore sklenil pogodbo in jim v skladu s pogodbo nakazal finančna sredstva.

Organizator si pridružuje pravico, da na podlagi največjega števila glasov ne razglasi prejemnika finančnih sredstev, če ugotovi, da je kandidat prejel največje število glasov v nasprotju s temi pravili. V tem primeru finančno podporo prejme kandidat, ki je prejel drugo največje število glasov.

 

X. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev glasovanja za Mladega upa je soorganizator, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. V Zavarovalnici se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. Z udeležbo v glasovanju se šteje, da udeleženec pristaja na način obdelave osebnih podatkov v skladu z določili tega poglavja pravil in temi pogoji. Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju ter za namene, v katere ste posebej privolili.

Zavarovalnica bo za namene glasovanja in preprečevanja morebitnih zlorab glasovanja za Mladega upa obdelovala naslednje vrste osebnih podatkov: IP naslov vašega računalnika.

Zavarovalnica navedene osebne podatke hrani do zaključka izvedbe glasovanja. Obiskana spletna stran Zavarovalnice uporablja tudi piškotke. Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Več informacij v zvezi s piškotki si lahko preberete na https://www.triglav.si/piskotki.

Vaše osebne podatke lahko v imenu in za račun Zavarovalnice ter po njenih pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk Zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglav.si.

Kadarkoli lahko začasno ali trajno prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica  Triglav, d.d., Služba za trženjsko komuniciranje, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravico imate vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.


XIII. Spremembe pravil in pogojev

Organizator glasovanja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator glasovanja bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.mladi-upi.siLjubljana, 9. december 2021