Znani so zmagovalci razpisa Mladi upi

Glasovanje je zaključeno

Finalist Mladi upi 2019: fizik in programer Tevž Lotrič

Mladi Kranjčan Tevž je izjemno nadarjen dijak, ki blesti na področju fizike, matematike, programiranja in naravoslovja. Zelo rad se poglobi v znanje, zato da ga zares razume. V prihodnosti pa bi rad s svojim znanjem in razumevanjem prispeval k razvoju znanosti in družbe.

Prejemnik finančnih sredstev po izboru komisije

Tevž Lotrič

Tevž Lotrič

 • Leto rojstva:
  2001
 • Disciplina delovanja:
  fizika in programiranje
 • Dosedanji dosežki:
  zlata medalja (17. mesto od 360) na mednarodni olimpijadi iz fizike v Izraelu (2019); zlata medalja (5. mesto od 170) na evropski olimpijadi iz fizike Latviji (2019); zlata medalja (3. mesto od 52) na evropski olimpijadi iz naravoslovja v Ljubljani (2018); pohvala na mednarodni olimpijadi iz matematike v Angliji (2019); pohvala na srednjeevropski olimpijadi iz matematike na Poljskem (2018); 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike v Škofji Loki (2019); 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike v Naklem (2017); 2. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike v Mariboru (2019); 3. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike v Ljubljani (2018); 4. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike v Mariboru (2017); 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz naravoslovja v Ljubljani (2017); 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz programiranja v Ljubljani (2018); 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz programiranja v Mariboru (2017); 1. mesto na državnem tekmovanju iz logike v Ljubljani (2018) in 1. mesto, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike v Ljubljani (2017).
 • Vzorniki:
  Ljudje, ki jim znanje ni cilj, ampak sredstvo, s katerim lahko naredijo nekaj novega in koristnega.
 • Cilji in želje:
  Postati raziskovalec, ki lahko povezuje več področij.

Tevž Lotrič, fizik in programer

Nalagam..

Dijak četrtega letnika gimnazije črpa znanje tako pri pouku kot tudi na predavanjih za srednješolce na fakultetah. V svoji zbirki ima Tevž že kopico zlatih priznanj tako z državnih kot mednarodnih tekmovanj.

Tevža Lotriča matematika, naravoslovje in tehnika privlačijo, odkar pomni. Do neke mere mu je to bilo položeno že v zibelko, saj sta oba starša študirala na teh področjih. "Slike v družinskem albumu dokazujejo, da sem že kot enoletnik rad pritiskal tipke na domačem računalniku. Žal se ne spomnim, če sem kaj uporabnega natipkal. Očitno pa me je ta škatla nekako privlačila in v osnovni šoli sem se prvič srečal s programiranjem. To, da naprava naredi, kar ji napišeš, se mi je zdelo fascinantno," pravi.

Svojo programersko pot je začel v petem razredu osnovne šole na programu Lego Mindstorms. Na osnovni šoli so okoli tega programa zgradili First Lego League (FLL) ekipo, ki ji je posvetil veliko časa in energije. Udeleževali so se ekipnih tekmovanj FL, ki združujejo programiranje robotov s projektnim delom. "To je bila zame posebej dragocena izkušnja, ker smo morali združiti znanje z različnih področij in pa predvsem, za razliko od reševanja nalog na tekmovanjih, izdelati celoten projekt od ideje do izvedbe in predstavitve. Na tekmovanju smo bili zelo uspešni, saj smo bili dvakrat državni prvaki. To nam je omogočilo tekmovati na evropski ravni, kar je bil nepozaben dogodek," pravi mladi programer.

Mladi upi 2019 - Tevž Lotrič
Tevž Lotrič, fizik in programer (Foto: Mateja Jordovič Potočnik)

Dijak četrtega letnika mednarodne mature na Gimnaziji Kranj pravi, da mu je izobraževanje na tej šoli všeč, saj dajejo več poudarka na razumevanju konceptov. "Zdi se mi enostavno čudovito, da obstajajo matematična orodja, s katerimi lahko opišemo naravne pojave in jih tako razumemo," pravi in dodaja, da mu razumevanje stvari pomeni hrano za um in dušo, a da se mu zdi zelo pomembno, da znamo ta razumevanja tudi smiselno uporabiti.

Sam znanje nenehno črpa vsepovsod, tudi zunaj obveznega pouka. Tako se udeležuje predavanj za srednješolce na Fakulteti za matematiko, Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Zavodu za računalniško izobraževanje. "Seveda pa ne preživim vsega svojega časa za knjigami in računalnikom. Zelo rad imam šport in po nekaj poskusih v predšolskem obdobju sem se v drugem razredu odločil za trening tenisa. Še vedno treniram, čeprav se tekmovalno ne udejstvujem. Pogosto sedem na gorsko kolo ali pa mečem na koš. Šport mi pomaga, da se sprostim in lažje discipliniram za učenje in delo," pravi Tevž.

Ves čas šolanja se udeležuje tudi različnih tekmovanj v znanju matematike, logike, fizike, kemije, naravoslovja in računalništva. V svoji zbirki ima že 25 zlatih priznanj na slovenskih tekmovanjih. V drugem letniku se je prvič uvrstil tudi mednarodne olimpijade, doslej se je tako udeležil že mednarodne in balkanske olimpijade iz informatike, srednjeevropske olimpijade iz matematike in evropske olimpijade iz naravoslovja EUSO. "Prav EUSO je bila moja prva olimpijada in vesel sem, da je naši ekipi uspelo osvojiti zlato medaljo. Letos sem se udeležil še treh olimpijad – evropske fizikalne olimpijade, kjer sem osvojil zlato medaljo s 5. mestom, mednarodne matematične olimpijade, kjer sem dobil pohvalo, in mednarodne fizikalne olimpijade, kjer sem s 17. mestom osvojil zlato medaljo, kar je DMFA Slovenije proglasilo za največji dosežek slovenskega dijaka na tem tekmovanju," pravi Tevž. Na teh olimpijadah pa je sklenil tudi mnogo poznanstev, spoznal je veliko talentiranih mladih, ki trdo delajo, da dosežejo svoje cilje. "Ti ljudje so me motivirali, da sem še sam začel več delati in želim širiti to veselje na mlajše dijake. Tako sem letos začel voditi fizikalni krožek na moji šoli," še dodaja.

Prihodnje leto ga čaka vpis na študij fizike. Kot pravi, si želi postati raziskovalec, saj ga takšno delo najbolj veseli. "Želim si, da bi moja raziskovalna pot vodila v smeri fizike in informatike, morda v smeri kvantnih računalnikov, ali pa fizike materialov. Slednje področje me je v zadnjih mesecih fasciniralo, ker je zelo teoretično, vendar še vedno ostaja povezano s prakso. Zato bi si rad privoščil tudi nekaj knjig, ki slovijo kot izjemne na teh dveh področjih," pravi mladi vedoželjnež. Tevž je eden tistih, ki ve, da je znanje fizike in programiranja v kombinaciji z matematiko lahko uporabno na mnogih drugih področjih, ki niso nujno neposredno povezana s temi vedami. "Taka področja, na katera sem že malce pokukal, so ekonomija, finančna matematika in biofizika. Vsa so zanimiva, saj si želim čim več povezovanja znanj med področji in praktične uporabe. Prepričan sem, da bi mi udeležba na poletni šoli iz enega od teh področij pomagala razširiti obzorja," pravi in dodaja: "Spoštujem ljudi, ki jim znanje ni cilj, ampak sredstvo, s katerim lahko naredijo nekaj novega in koristnega. Rad bi postal eden njih."

Da gre nedvomno za enega najbolj nadarjenih dijakov, ki jih je spoznal, je prepričan Uroš Borjančič, njegov mentor fizike na Evropski mednarodni olimpijadi (EUSO). "Tevž je izjemen mladenič, ki ga zanima veliko področij. Njegov največji »konjiček« je fizika, kjer dosega vrhunske rezultate," pravi Borjančič. Poleg tega pa mentor pravi, da Tevža odlikuje izjemen timski duh, kar je redkost med nadarjenimi dijaki. "Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč, ko vidi, da je to potrebno, ter je v ključnih trenutkih pripravljen prevzeti vodstvo, in ko je potrebno, tudi predati vajeti nekomu drugemu," je poudaril. Zaradi njegovih številnih kakovosti je Borjančič prepričan, da lahko najstnik v prihodnosti veliko pripomore k družbenemu razvoju tako na strokovnem kot na socialnem področju.