Znani so zmagovalci razpisa Mladi upi

Glasovanje je zaključeno

Finalist Mladi upi 2019: matematik Lovro Drofenik

Lovro je vedoželjen dijak, ki na tekmovanjih iz logike, matematike, razvedrilne matematike, računalništva, kemije, geografije, lingvistike in drugih področij dosega zlata priznanja in najvišja mesta. Njegov cilj je postati vrhunski znanstvenik, še posebej na področju tehnologije.

Prejemnik finančnih sredstev po izboru komisije

Lovro Drofenik

Lovro Drofenik

 • Leto rojstva:
  2002
 • Disciplina delovanja:
  znanost - matematika
 • Dosedanji dosežki:
  bronasta medalja iz matematike na olimpijadi – MMO v Veliki Britaniji (2019); bronasta medalja iz matematike na olimpijadi – RMM v Romuniji (2019); pohvala iz matematike na olimpijadi – MMO v Romuniji (2018); srebrna medalja iz geografije na Balkanski geografski olimpijadi v Sloveniji (2017); 1. mesto v logiki na državnem tekmovanju v Ljubljani (2018); 1. mesto v razvedrilni matematiki na državnem tekmovanju v Ljubljani (2019); 2. mesto v kemiji na državnem tekmovanju v Ljubljani (2018); 1. mesto v matematiki na državne tekmovanju v Celju (2018); 3. mesto v razvedrilni matematiki na državnem tekmovanju v Sloveniji (2017); 1. mesto v logiki na državnem tekmovanju v Ljubljani (2016); 1. mesto v matematiki na državnem tekmovanju v Celju (2017); 1. mesto v razvedrilni matematiki na državnem tekmovanju v Celju (2016); 1. mesto v računalniškem razmišljanju na državnem tekmovanju v Mariboru (2017); zlato priznanje v matematiki na državnem tekmovanju v Celju (2019) in zlato priznanje v logiki na državnem tekmovanju v Ljubljani (2017)
 • Vzorniki:
  Ramanudžan, indijski matematik
 • Cilji in želje:
  postati vrhunski znanstvenik

Lovro Drofenik, matematik

Nalagam..

Lovro Drofenik, dijak 3. letnika I. gimnazije v Celju, je navdušen nad znanostjo, še posebej matematiko. Zanimajo ga predvsem naravoslovne vede in tehnika, doslej pa je bil daleč najbolj uspešen v matematiki. “Matematika je bila vedno prisotna, v osnovni šoli smo imeli izvrstno profesorico za matematiko, ki je organizirala razne krožke in priprave na tekmovanja, kjer sem začel spoznavati “lepote matematike”, potem pa se je le še začelo stopnjevati. V sedmem razredu sem začel hoditi na matematični krožek, sicer za osmošolce, ki ga je organiziral moj zdajšnji mentor profesor Kristijan Kocbek. V devetem razredu sem na njegovo pobudo obiskoval priprave na matematične olimpijade, kjer sem bil zelo blizu uvrstitvi na srednjeevropsko matematično olimpijado, v prvem letniku pa sem prišel na pravo olimpijado – MMO,” pravi mladi matematik.

Lovra odlikujejo široka razgledanost, trden značaj in zgledna vzgojenost. “Gre za vsestransko nadarjenega, obetavnega, resnega, vztrajnega in odgovornega fanta, ki pri pouku ves čas aktivno sodeluje, kritično razmišlja in brez težav osvaja nova znanja, ki daleč presegajo nivo, ki ga zmore velika večina njegovih vrstnikov. Med drugim vse to dokazuje s svojimi vrhunskimi rezultati na tekmovanjih iz matematike in logike, kot tudi pri drugih predmetih,” pravi njegov mentor Kristijan Kocbek. Mentor pravi, da je Lovro v razredu priljubljen, komunikativen in odprt dijak, ki rad pomaga sošolcem.

Mladi upi 2019 - Lovro Drofenik
Lovro Drofenik, matematik (Foto: Mateja Jordovič Potočnik)

Ljubezen do številk, računanja in reševanja matematičnih problemov je podedoval, saj je njegova mama profesorica matematike. 

Zanima ga ogromno stvari, zato o nadaljnjem študiju še ni povsem prepričan, a zagotovo bi rad študiral nekaj v povezavi s tehnologijo. Lovro pravi, da bi rad pomagal popularizirati matematiko v šolah, saj meni, da ima večina do nje še vedno slab odnos iz povsem napačnih razlogov. “Matematika ni samo računanje, je mnogo več od tega, predvsem na olimpijadah je poudarek na razmišljanju, ne toliko na samih konceptih matematike. Tam je teorije dokaj malo, nato pa je iz teorije treba inovativno na najrazličnejše načine sestaviti rešitev. Preverja se sposobnost logičnega mišljenja, ne toliko samo računanje, kaj šele pomnjenje števila pi na ne vem koliko decimalnih mest natančno,” pravi dijak.

“Lovro se je priprav za matematično olimpijado začel udeleževati že v 9. razredu osnovne šole, kar ni prav pogosto, saj so teme, ki jih obravnavamo, (konkretne) nadgradnje srednješolske snovi in zato so dijaki višjih letnikov vsekakor v prednosti. Kljub temu se je Lovro z izzivom več kot odlično spopadel in se sam zelo hitro naučil potrebnih znanj iz srednješolskga kurikuluma, na katerih se je potem v sklopu priprav še dodatno gradilo,” pravi Rok Havlas, predavatelj na pripravah za mednarodno matematično olimpijado in mentor na matematičnem taboru MaRS. “Poudariti bi želel, da je njegov način razmišljanja in sprejemanja ter razumevanja nove snovi na ravni, ki jo (če sploh) študentje po navadi dosežejo šele ob koncu dodiplomskega študija matematike in to samo še bolj kaže na ves Lovrov potencial, ki ga premore,” še dodaja.

Ker je Lovro res unikaten talent in presega ponujene okvirje, potrebuje zelo individualiziran način dela, ki pa je seveda povezan z visokimi stroški, še pravi njegov mentor Havlas.

Lovro pravi, da so mu vzorniki vsi, ki so se potrudili in so premostili vse prepreke za napredek. Še posebej pa mu je vzor Ramanudžan, indijski matematik, ki na začetku ni dobil nobene podpore, šele proti koncu pa so uvideli njegovo resnično genialnost.

Lovro je izvrsten tudi v kemiji, geografiji, lingvistiki … Poleg tega rad kolesari, teče – septembra je pretekel svoj prvi polmaraton, hodi v hribe ter rešuje takšne in drugačne probleme. Je tudi prostovoljni gasilec in je opravil že tečaj za gasilca pripravnika, še v tem šolskem letu pa namerava opravljati še končni izpit za gasilca. Pri gasilcih je mentor pionirjem in mladincem svojega gasilskega društva, tudi sam pa kot pripravnik tekmuje na gasilskih tekmovanjih.